Zawyją syreny – powiatowy trening wczesnego ostrzegania

Jutro, 20 października br. na terenie powiatu zgorzeleckiego przeprowadzony zostanie trening zgrywający system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach pod kryptonimem „PAŹDZIERNIK 2020”.

Celem ćwiczenia będzie doskonalenie procedur działania oraz przepływu informacji pomiędzy inspekcjami i strażami oraz administracją rządową i samorządową. Ponadto celem treningu będzie zgrywanie elementów wchodzących w skład SWOiA na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i miejskich centrów zarządzania kryzysowego).

Podczas treningu zostaną uruchomione syreny systemu selektywnego alarmowania.

 

Skip to content