Przebudowa schodów i skweru. Ruszyły prace przy ul. Zgorzeleckiej

Rozpoczęła się przebudowa schodów i skweru przy ulicy Zgorzeleckiej w Zawidowie – terenu prowadzącego do Szkoły Podstawowej. Wykonawca ruszył z robotami. 

Firma ABM ZGORZELEC I przebudowuje schody i skwer przy ulicy Zgorzeleckiej w Zawidowie, tj. teren w pobliżu Szkoły Podstawowej. 

Prace budowlane obejmują m.in. przebudowę chodników, krawężników oraz murów oporowych. W ramach przebudowy nawierzchni ciągów pieszych wymieniona zostanie także warstwa ścieralna i podbudowa. Wybrany wykonawca wyreguluje także studzienki dla urządzeń podziemnych.

Skip to content