Kartka do Komisji Europejskiej w sprawie obrony kompleksu Turowa

„Dlaczego chcecie odebrać mojej rodzinie środki do życia?” Takie pytanie widnieje na kartce pocztowej, która ma trafić do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Bogatyńska kartka ma być stanowczym głosem mieszkańców w sprawie obrony kompleksu Turowa przed ewentualną likwidacją. 

Akcja „Kartka do Komisji Europejskiej” ma zwrócić uwagę na kwestię społeczną i gospodarczą związaną z ewentualną nagłą likwidacją kompleksu i polega na rozdaniu zaadresowanych kartek pocztowych do wypełnienia i podpisania. Wszystkie kartki po zebraniu zostaną przekazane na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. 

Kartka pocztowa niebawem trafi do Urzędu Miejskiego w Zawidowie, gdzie będzie można ją wypełnić tj. napisać od siebie kilka słów wsparcia dla Turowa i wrzucić do oznakowanej skrzynki (w godzinach pracy urzędu).

Poniżej publikujemy komunikat PGE O. KWB Turów w sprawie akcji.

Szanowni Państwo,

26 lutego 2021 r. Czechy złożyły przeciwko Polsce skargę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, która dotyczy dalszego funkcjonowania kopalni węgla brunatnego w Turowie. Oprócz nieprawdziwego zarzutu, że Polska wydając koncesję na przedłużenie eksploatacji złoża do 2026 r. naruszyła prawo unijne, południowi sąsiedzi oczekują, że Trybunał Sprawiedliwości nakaże natychmiastowe zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego. Spełnienie tego żądania doprowadzi do społecznej i ekologicznej katastrofy w krótkim czasie. Decyzja, o którą zabiega czeski rząd może doprowadzić do całkowitej zapaści naszego regionu w aspekcie społeczno-ekonomicznym jak i energetycznym.

Żeby wyrazić stanowcze NIE dla tak destruktywnych działań w naszym rejonie, organizowana jest kolejna akcja wsparcia dla kopalni i elektrowni Turów. Akcja „Kartka do Komisji Europejskiej”, która ma polegać na rozdaniu zaadresowanych kartek pocztowych do wypełnienia i podpisania. Wszystkie kartki po zebraniu zostaną przekazane na ręce Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Na rewersie kartki jest miejsce na dopisanie indywidualnych słów wsparcia dla kontynuacji działalności kopalni i elektrowni Turów. Tym samym zwracamy uwagę na kwestię społeczną i gospodarczą związaną z ewentualną nagłą likwidacją kompleksu. Z uwagi na RODO kartka powinna być podpisana bez podania danych adresowych.

Działając wspólnie i solidarnie z zaangażowaniem społeczeństwa lokalnego obronimy nasze miejsca pracy. Niech te kartki będą naszym głosem wskazującym europarlamentarzystom na szczególny teren turoszowski zamieszkiwany przez wyjątkowych ludzi.

www.turow2044.pl

Skip to content