Rusza wiosenne łatanie dziur w jezdniach

W tym tygodniu rozpocznie się uzupełnienie ubytków w asfalcie.  Naprawy zostały zlecone firmie A.R.-BIT z Wrocławia, która na remonty cząstkowe dróg złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową. 

Tak jak w zeszłych latach i w tym roku drogowcy w pierwszej kolejności zaczną łatać dziury na głównych miejskich drogach, tych najczęściej użytkowanych, o gdzie natężenie ruchu jest największe.

Naprawy Miasto zleciło firmie firmie A.R.-BIT z Wrocławia. Naprawy jezdni będą polegały m.in. na mechanicznym uzupełnianiu nawierzchni masą mineralno-asfaltową z grysem. 

Remonty będą prowadzone sukcesywnie do 31. grudnia 2021r., przez cały okres objęty przedmiotem zamówienia.

Skąd ubytki w asfalcie?

Od zróżnicowanych temperatur: ociepleń i mrozów. W dzień, przy dodatnich temperaturach, woda zbierająca się z roztopionego śniegu przenika przez rakowiny (grudki w ścieralnej warstwie asfaltu) i spękania asfaltu do warstw podbudowy, gdzie z chwilą wystąpienia ujemnych temperatur zamarza, powodując wysadzanie części nawierzchni. 

Skip to content