Opieka wytchnieniowa dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego

Są pieniądze na opiekę wytchnieniowa dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego – informuje Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Zgorzelcu.  Podmiot pozyskał środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

„Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Łączny limit godzin wsparcia w ramach specjalistycznych usług wynosi 20 godzin na osobę realizowanych w całym okresie udziału w Programie.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA, którą można składać w sekretariacie PCPR w Zgorzelcu lub pocztą na adres: PCPR, ul. Bohaterów II AWP 8, 59-900 Zgorzelec lub przez profil zaufany na adres: /PCPRZgorzelec/SkrytkaESP w terminie do dnia 8 lipca 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Do Karty zgłoszenia należy dołączyć:

 • Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka).
 • Kopię aktualnego orzeczenia lekarskiego.
 • Klauzulę informacyjną.

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie. Przewidywana liczba uczestników Programu to 25 osób:

 1. 5 członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. 20 członków rodzin lub opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ orzeczeniami równoważnymi.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu.
 2. Osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Pierwszeństwo mają opiekunowie osoby niepełnosprawnej, gdzie wynik badania wyniósł od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji).

Przed kwalifikacją do Programu PCPR będzie brało pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7.30-15.30 tel.  75 77 615 15, 502 237 286, e-mail: pcpr@powiat.zgorzelec.pl. Osoby o kontaktu:

 • Katarzyna Garbowska – samodzielny referent ds. administracyjnych,
 • Emilia Wawrzyniak – kierownik zespołu organizacyjnego.
Skip to content