Zawidów: Przypominamy o wypełnieniu deklaracji dotyczącej źródeł ciepła

Od 1 lipca w Gminie Zawidów trwa obowiązkowa inwentaryzacja źródeł ciepła, znajdujących się w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, budynkach usługowych etc.  W gminie Zawidów składanie deklaracji o posiadanym źródle ciepła potrwa do końca roku. 

Urząd Miejski w Zawidowie zwraca się do właścicieli nieruchomości z prośbą o rzetelne wypełnienie ankiety tj. inwentaryzacji źródła ciepła. Deklarację należy wypełnić dla każdego źródła ciepła znajdującego się w mieszkaniu, budynku.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z „Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego” przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (uchwała nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r.).

Dzięki kompleksowej inwentaryzacji poznamy sposoby ogrzewania nieruchomości na terenie naszej gminy, poznamy także potrzeby naszych mieszkańców. Inwentaryzacja umożliwi również lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych – tłumaczy burmistrz Robert Łężny.

Jak złożyć deklarację o źródłach ciepła?

  • deklarację można złożyć internetowo, wypełniając ankietę na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
  • deklarację można także wypełnić na miejscu w Urzędzie, gotowe druki dostępne są w Biurze Obsługi Klienta UM w Zawidowie (parter budynku).

Każda z gmin w Polce jest zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na swoim terenie. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął w formie uchwały program ochrony powietrza. Program ma pomóc dolnoślązakom w stopniowym eliminowaniu przestarzałych urządzeń grzewczych i ułatwienie im przechodzenie na ciepła ze źródeł nisko lub bezemisyjnych. 

W gminie Zawidów składanie deklaracji o posiadanym źródle ciepła potrwa do końca roku. 

Skip to content