Program Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego – ankieta dla mieszkańców

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”. Program będzie zawierał ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców dlatego zapraszamy Państwa do czynnego udziału w jego tworzeniu.

Ze względu na kończący się okres obowiązywania Programu Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

W związku z powyższym oraz chęcią włączenia mieszkańców w proces oddolnego współdecydowania o zawartości nowego Programu, Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest pod TYM adresem.

Skip to content