Nowy obiekt produkcyjno-usługowy. Zaproszenie do składania ofert cenowych

Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbiórkę budynku użytkowego usytuowanego przy ulicy Wierzbowej (była szkoła zawodowa) w oraz budowę w tym miejscu nowego obiektu produkcyjno – usługowego”.

Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbiórkę budynku użytkowego usytuowanego przy ulicy Wierzbowej (była szkoła zawodowa) oraz budowę w tym miejscu nowego obiektu produkcyjno – usługowego. Powierzchnia budynku istniejącego 1101 m2

Wielkość zaprojektowanego budynku produkcyjno – usługowego to 350 m2 z wykorzystaniem istniejących przyłączy. Budynek z własnym ogrzewaniem i zasilaniem wspomaganym fotowoltaiką.

Skip to content