W czwartek sesja RM w Zawidowie. O czym będzie?

 W czwartek 20 stycznia br. o godzinie 15.30 w systemie wideokonferencji odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. W porządku obrad m.in. określenie kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Zawidowie na rok 2022.

Pełen porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy w Rodzinie w Zawidowie na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie na rok szkolny 2022/2023 branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content