Przebudowa targowiska miejskiego. Zaproszenie do składania ofert na dokumentację

Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę targowiska miejskiego. Termin składania ofert – do 10 lutego br. 

Wczoraj tj. 3 lutego br. Urząd Miejski w Zawidowie opublikował zapytanie ofertowe na wykonanie kompleksowej dokumentacji związanej z przebudową targowiska miejskiego. Firmy zainteresowane zadaniem powinny swoje oferty złożyć drogą elektroniczną na adres: zps@zawidow.eu do dnia 10.02.2022 r. do godz. 12:00.

Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do UM w Zawidowie po wyznaczonym terminie ich składania, jak również oferty  przesłane  drogą  pocztową,  kurierem  bądź  faksem  nie  będą rozpatrywane. 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie – własnoręczne w przypadku cyfrowej kopii oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej.

Zapytanie ofertowe 

Skip to content