Miasto tworzy nowe mapy korzystając z drona

W miejskich zasobach kartograficznych i geodezyjnych pojawią się niebawem nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy, które posłużą m.in. do lepszej i sprawniejszej obsługi planu zagospodarowania przestrzennego. Pomogą także prowadzić dokładniejszą ewidencję dróg i latarni miejskich. Niecenionym narzędziem do tworzenia map okazał się dron. 

Niebawem Miasto zacznie pracować na nowych ortofotomapach, które powstaną dzięki zdjęciom wykonanym z drona. Czym są w ogóle ortofotomapy? To nic innego, jak przetworzone zdjęcie lotnicze, poddane korekcji geometrycznej, bez zniekształceń terenu i o jednolitej skali. 

Nowe mapy dostarczą Miastu mnóstwo cennych i aktualnych informacji np. o zmianach w środowisku, stanach rzek, poszerzającej się aglomeracji etc. Ortofotomapy posłużą także do lepszej i sprawniejszej obsługi planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolą na rzetelną ewidencję dróg i latarni miejskich, zlokalizują dzikie wysypiska śmieci. Warto nadmienić, że zdjęcia wykonane dronem cechuje wyjątkowa precyzja – widać na nich nawet ubytki w nawierzchniach dróg. 

„Mapowanie” dronem umożliwi także Miastu dokładne pomiary działek przeznaczonych do dzierżawy lub będących już w dzierżawie. 

Loty dronem mają systematycznie wspierać pracę zawidowskich urzędników w ramach projektu unijnego pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. 

Skip to content