Usuwanie azbestu – informacja dla mieszkańców 

Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w terminie do 21. marca 2022r.

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek w terminie do 21. marca 2022r.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w tut. urzędzie pokój 2 oraz ze strony internetowej urzędu http://bip.zawidow.eu.

Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbestNie będzie obejmować kosztów związanych z demontażem, zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem uruchomienia dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2022r. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy.

Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie Gminy Miejskiej Zawidów będzie firma wybrana przez Gminę.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 75 77 88 282 wew. 114.

Skip to content