Gmina szuka wykonawcy, który przeprowadzi remonty cząstkowe dróg

Gmina Zawidów poszukuje wykonawcy do remontów cząstkowych dróg. Firmy zainteresowane realizacją zadania mają jeszcze 2 dni na złożenie ofert cenowej. 

Do piątku, 12. lutego br. firmy zainteresowane remontami cząstkowymi zawidowskich ulic mają czas na złożenie swojej ofert cenowejNaprawy jezdni będą polegały na mechanicznym uzupełnianiu nawierzchni masą mineralno-asfaltową z grysem. 

Ile jest czasu na wykonanie remontu?

Remonty będą prowadzone sukcesywnie do 31. grudnia 2021r., przezcały okres objęty przedmiotem zamówienia. 

Kiedy rozpocznie się uzupełnianie nawierzchni?

Łatanie dziur w jezdniach zwykle rozpoczyna się, kiedy temperatura wzrośnie i będzie dodatnia – tylko wtedy naprawa ulic ma sens.

Sposób przygotowania ofert; miejsce i termin ich składania:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w formie pisemnej (osobiście, listem), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie, Punkcie Obsługi Klienta – pokoju nr 2 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania lub elektronicznie (na adres zps@zawidow.eu) w terminie: do dnia 12.02.2021r. w godzinach pracy tut. urzędu.

Szczegóły zapytania ofertowego 

Skip to content