Refinansowanie kosztów przyjęcia uchodźców. Jest nowy wniosek, potrzebny PESEL

Od maja obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Wynika to z wydłużenia z 60 do 120 dni okresu, za który przysługuje świadczenie 40 zł.

Przed majówką, 29 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941).

Zgodnie z nim już od 30 kwietnia br. obowiązuje nowa wersja wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Jest to związane z wydłużeniem okresu wsparcia dla Polaków udzielających bezpłatnej gościny uchodźcom wojennym w swoich domach.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Zawidowie – Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 2.

Czym różni się ten wzór wniosku od poprzedniego?

Teraz wniosek z załącznikiem liczy 4 zamiast 3 stron. Wydłużono formularz o kolejne miesiące. 

Jednak ważniejszą zmianą jest konieczność podania numeru PESEL naszego ukraińskiego gościa. Wcześniej nie było to wymagane, bo można było wpisać numer ukraińskiego dowodu osobistego. Teraz już tylko polski numer PESEL.

Źródło: www.pit.pl [Pełen tekst]

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane przez pracowników Referatu Prawno-Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Zawidowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 pod numerem 75 77 88 282 wew. 101 i 103.

Skip to content