Uroczyste wręczenie dodatku ratowniczego zawidowskim druhom-seniorom  

Dzisiaj, 7 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie nastąpiło uroczyste wręczenie nowego świadczenia ratowniczego strażakom z OSP, którzy przeszli już w „stan spoczynku”, ale przez ponad ćwierć wieku stawiali się na każdy alarm i byli gotowi ratować ludzkie życie i mienie. Z OSP w Zawidowie decyzję o uzyskaniu takiego świadczenia otrzymało 4 strażaków-seniorów. 

Aktu wręczenia nowego świadczenia ratowniczego, zwanego również „dodatkiem do emerytury” dokonali Mł. bryg. mgr inż. Artur Czułajewski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu oraz jego Zastępca, kpt. mgr inż. Grzegorz Fleszar

Nowe dodatki ratownicze otrzymało 4 zawidowskich druhów, trzech z nich, w pełni umundurowanych, stawiło się dziś w siedzibie urzędu. Jednemu z zasłużonych druhów decyzja o przyznaniu świadczenia dostarczona zostanie do domu. 

W uroczystym wręczeniu decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego wyróżnionym towarzyszyli Burmistrz Robert łężny, Naczelnik OSP w Zawidowie, Dariusz Kurek oraz druh Konrad Kasiński.

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w wysokości 200 zł miesięcznie, a kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji.

Ustawa z 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach jest pożarnych pierwszym w aktem prawem, który ma kompleksowo uregulować status i funkcjonowanie takich jednostek. Wprowadza też nowe uregulowania, o które zabiegały przez lata środowiska strażaków ochotników.  

Druhom-seniorom serdecznie gratulujemy i oczywiście dziękujemy za długie lata oddanej strażackiej służby!


Skip to content