Sesja RM w najbliższy czwartek

W czwartek, 28 kwietnia br. o godzinie 15.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej. Na sesji radni zapoznają się ze stanem technicznym bazy sportowej i rekreacyjnej, a także stanem infrastruktury drogowej na terenie miasta. Omówiony zostanie także system gospodarki odpadami. 

Pełen porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  3. Informacja o stanie technicznym bazy sportowej i rekreacyjnej. 
  4. Informacja o stanie technicznym infrastruktury drogowej.
  5. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022. 
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content