Sesja RM w Zawidowie. O czym będą dyskutować radni?

W czwartek 30. stycznia o godz. 16. 30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Radni ustalą plan pracy na kolejne 12 miesięcy i podejmą szereg uchwał m.in. dotyczących kryteriów rekrutacji do PP w Zawidowie i oddziału przedszkolnego w SP, przyjmą także regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. 

Dokładny porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
  i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zawidowie na rok 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie oraz oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie na rok szkolny 2020/2021 branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zawidów. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody 
  i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. 
 10. Sprawy różne. 
 11. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content