Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie

W najbliższy czwartek 27. kwietnia 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LXX sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. 

Pełen porządek obrad:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
  2. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Łużyce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Zawidów a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.
Skip to content