Spółdzielnia mieszkaniowa w Zawidowie z dotacją unijną

Spółdzielnia mieszkaniowa w Zawidowie przy ul. Konopnickiej 29/2 otrzymała unijną dotację na termomodernizacja budynków mieszkalnych. Budynki zostały docieplone i mają nową elewację.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawidowie”, to tytuł projektu który otrzymał 807 586.73 zł unijnej dotacji z programu RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego z funduszu Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach niniejszego projektu została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Broniewskiego 1 i ul. Broniewskiego 4a-4b, którymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zawidowie. Elewacje budynków były w bardzo złym stanie technicznym i wymagały natychmiastowego podjęcia prac remontowo-budowlanych, ponieważ budynki wykazywały znaczne straty energii cieplnej.

W ramach kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych poprawiono efektywność energetyczną budynków, wykonano docieplenie wszystkich ścian budynków i stropodachu, uzupełniono częściowo pokrycie dachu, obróbki blacharskie i odwadniające, zmieniono dotychczasowy system oświetlenia w częściach wspólnych obiektów na oświetlenie LED. Prace te doprowadziły do efektywnego zarządzania energią cieplną i elektryczną, a w konsekwencji do zmniejszenie zużycia energii.

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię wyniesie 57,13 % dla budynku przy ul. Broniewskiego 4a-4b i 54,67 % dla budynku przy ul. Broniewskiego 1.

Dzięki realizacji projektu zostały rozwiązane problemy, takie jak: straty energii i wysokie kosztów ogrzewania budynków.

Łączny koszt inwestycji to 951 332.03 zł

Skip to content