Fotowoltaika na miejskich budynkach – miasto wybrało wykonawców 

Miasto wyłoniło firmy, które zbudują instalacje fotowoltaiczne na 4 budynkach użyteczności publicznej. Odnawialne źródła energii pojawią się Przedszkolu Publicznym, Szkole Podstawowej, Zakładzie Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie.

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii” to zadanie inwestycyjne, które realizuje 7 podmiotów: gmina Zawidów, Gmina Sulików, Gmina Miejska Zgorzelec, a także Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o, Wielospecjalistyczny Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu, oraz dwie farmy fotowoltaiczne PGE Energia Odnawialna. 

W ramach tej inwestycji, która uzyskała dofinansowanie unijne, na terenie powiatu zgorzeleckiego powstaną 22 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,57 MWe, w tym 20 mikroinstalacji. 

W ubiegłym tygodniu UM w Zawidów wyłonił wykonawców, którzy zbudują instalacje fotowoltaiczne na 4 budynkach użyteczności publicznej: 

  • Szkole Podstawowej w Zawidowie – dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne (dach) o łącznej mocy 61,42 kW (2 x 30,71 kW). Wykonawca: AVOLTA Krzysztof Łakomski Al. Polska 1, 67-200 Głogów.
  • Przedszkolu Publicznym w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna (dach) o mocy 16,5 kW. Wykonawca: KWARTZ Sp. z o.o. ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa.
  • Zakładzie Uzdatniania Wody w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna (grunt) o mocy 41,44 kW. Wykonawca: KWARTZ Sp. z o.o.,ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa.
  • Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna (dach) o mocy 47,36 kW. Wykonawca: KWARTZ Sp. z o.o. ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa.

Dzięki inwestycji w fotowoltaikę podmioty biorące udział w projekcie zmniejszą koszty swojej działalności, w tym zabezpieczą się przed wzrostem cen energii elektrycznej. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

RPO WD 20142020, EFRR
Skip to content