Ośrodek Kultury w Zawidowie – potrzebny audyt, projekt i dokumentacja kosztorysowa 

Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie. Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2022 r. godz. 12:00. 

Do piątku 22 lipca br. firmy zajmujące się doradztwem technicznym mają czas na składanie ofert cenowych na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z termomodernizacją budynku Ośrodka Kultury w Zawidowie.

Oferty należy składać w formie elektronicznej (oferta wraz z załącznikami podpisana elektronicznie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) lub skan dokumentów podpisanych przez osobę/osoby upoważnione do składania ofert w imieniu Oferenta) za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 

Przypomnijmy, że opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest niezbędne do dalszych działań tj. przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości postępowania przetargowego na termomodernizację Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją przyległego terenu parku miejskiego i obiektów sportowych. Na to zadanie Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (II edycja).

Więcej na temat inwestycji i środków, jakie gmina uzyskała z Polskiego Ładu (II edycja) można przeczytać [TU]. 

Skip to content