Jak żyje się w Zawidowie? Wypełnij anonimową ankietę 

Jak oceniacie w mieście np. oświatę, opiekę zdrowotną, społeczną, czy stan dróg? Jesteście zadowoleni z dostępności do kultury, rekreacji i Internetu? Zapraszamy mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, która posłuży miastu do stworzenia nowego dokumentu – Strategii Rozwoju Gminy Zawidów na lata 2023 – 2030. 

Szanowni Mieszkańcy,

Strategia Rozwoju Gminy Zawidów jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. 

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Zawidów, a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, 
co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Zawidów

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

ANKIETA – wersja elektroniczna

Ankietę można także wypełnienić i przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres email:

kierownik@zawidow.eu lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie do dnia 15 stycznia 2023r.

 Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na lepszą realizację zadań Gminy, w zgodzie z Państwa oczekiwaniami. 

Skip to content