Gmina wyłoniła wykonawcę, który zmodernizuje miejskie oświetlenie 

Trzy firmy zainteresowane były modernizacją miejskiego oświetlenia i wzięły udział w postępowaniu przetargowym. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę zaproponowało zgorzeleckie konsorcjum firm, które wymieni w Zawidowie prawie 500 punktów oświetleniowych. 

Gmina rozstrzygnęła kolejny przetarg, tym razem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”, które otrzymało dofinansowanie unijne.  

W postępowaniu przetargowym udział wzięły trzy podmioty. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę zaproponowało zgorzeleckie konsorcjum firm: LIDER: FPUH ELEKTROBUD Justyna Droszcz, uczestnik konsorcjum nr 1: FPUH ROBERT Robert Droszcz, uczestnik konsorcjum nr 2: FPUH RICARDO Ryszard Droszcz. 

Przedsięwzięcie w większości obejmuje wymianę wysięgników i opraw w celu zapewnienia zgodności z normą PN-EN 13201 oraz zapewnienie efektywności energetycznej oświetlenia. Wykonawca ma 9 miesięcy na zrealizowanie inwestycji. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Skip to content