PUK w Zawidowie ogłasza nabór na głównego księgowego spółki 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki. Wymiar zatrudnienia – 1/1 etatu. 

Oczekiwania:

 1. wykształcenie kierunkowe (preferowane wyższe: ekonomia, finanse, rachunkowość) oraz praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości i finansów;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. znajomość ustawy o rachunkowości, regulacji podatkowych,
 4. umiejętność sporządzania przejrzystych zestawień, raportów i planów finansowych;
 5. bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętności interpersonalne;
 6. mile widziana wiedza na temat funduszy unijnych i znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dofinansowań i i dotacji

Główny zakres obowiązków:

 1. prowadzenie całokształtu zagadnień finansowo–księgowych Spółki,
 2. wspieranie kluczowych decyzji dotyczących działalności Spółki;
 3. zarządzanie zespołem pracowników spółki;
 4. dostosowywanie systemu księgowego Spółki do aktualnych wymogów prawnych;
 5. sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych oraz sprawozdań;
 6. przygotowywanie i zatwierdzanie kalkulacji taryfowych;
 7. przygotowywanie zmian w regulacjach prawnych dotyczących działalności spółki stanowionych przez organy gminy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. 2018, poz. 1000, ze zmianami);

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ul. Dworcowa 4 59-970 Zawidów lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku. Telefon kontaktowy 757788282 wew.105 (Urząd Miejski w Zawidowie) lub 503 036 512 (Prokurent).

Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie.

Skip to content