Czyste Powietrze: Ile wniosków złożyli mieszkańcy Zawidowa o dotację do wymiany pieca? 

Zawidowski punkt konsultacyjny opublikował raport związany realizacją programu „Czyste Powietrze”. Można się z niego dowiedzieć, jakie jest zainteresowanie mieszkańców dotacją do m.in. wymiany pieca. Punkt podaje dane, ile umów zostało zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, i ile inwestycji zostało już ostatecznie zakończonych.

’Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Od uruchomienia Programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu skorzystało wiele gospodarstw domowych. 

W zawidowskim punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” można uzyskać informację na temat programu, złożyć wniosek o dofinansowanie oraz uzyskać pomoc w rozliczeniu inwestycji.

Gmina Zawidów:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 65
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 49
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć zakończonych – 22
  • Kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) – 254472,67 zł

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” czynny jest w poniedziałki 9.00. – 17.00. w Ośrodku Kultury w Zawidowie.

Skip to content