Uroczyste przekazanie wozu strażackiego

Sobota, 22. kwietnia 2023 roku to ważna data w historii zawidowskiego pożarnictwa. Tego dnia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie oficjalnie przekazano nowy wóz strażacki i przypieczętowano wstąpienie jednostki do KSRG. To także ważny dzień dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Młodym adeptom pożarnictwa wręczono proporzec – w uznaniu jej dorobku i tradycji. Cała uroczystość zorganizowana została z dużym rozmachem i zgodnie z ceremoniałem przewidziany dla takich wydarzeń. 

Już dawno w Zawidowie nie było tak wyjątkowej uroczystości. Nie mogło być jednak inaczej, gdy na oczach wszystkich spełnia się marzenie zawidowskich strażaków. Są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, czyli najważniejszych strukturach ratujących życie, zdrowie i mienie ludzkie i mają nowoczesny, profesjonalnie wyposażony wóz strażacki. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymuje swój proporzec, a trzech druhów odznakę „wzorowego strażaka”.  

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 na Rynku Miejskim, złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kapitana Dawida Trociewicza młodszemu brygadierowi Michałowi Pięcie – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Następnie odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej oraz podniesiono flagę państwową na maszt.

Przybyłych gości powitał Burmistrz Robert Łężny, który wygłosił też jako pierwszy okolicznościowe przemówienie.

Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie. Jest to dla mnie duża radość, ale nie dlatego że staliśmy się właścicielami samochodu, tylko dlatego, że jest tu tak wielu członków OSP. Jakieś 15 -10 lat temu spotykaliśmy się w wąskim gronie strażaków i zastanawialiśmy się co dalej. Mieliśmy na na stanie trzech czynnych strażaków, resztę trzeba było pożyczyć od sąsiadów, by utrzymać byt jednostki. Wówczas wiedzieliśmy jedno, że musimy postawić na młodzież. Przygotowywaliśmy więc różne wydarzenia, tak by skierować zainteresowania młodych ludzi na wspólne działania, by utrzymać ich przy straży. 

Sądzę że nasze projekty z gminą partnerską z Bernstadt auf dem Eigen również przyniosły efekty. Czekaliśmy, aż nasi strażacy osiągną wiek uprawniający ich do działań ratowniczych. Pamiętam dobrze, jak osoby z zewnątrz gminy mówiły mi: „Nie ciesz się, dorosną, pójdą na studia, ożenią się, wyjadą z Zawidowa i dalej nie będzie OSP w Zawidowie”.

Dziękuję Wam bardzo za to, że postanowiliście pozostać tutaj, związać swoje życie z tym miastem i na ochotnika być strażakiem OSP. Dzięki temu od pewnego czasu mogliśmy już myśleć o wyposażeniu jednostki i wejściu do KSRG, bo było z kim! 

Używajcie tego sprzętu Bogu na chwałę , ludziom na pożytek, ale pamiętajcie, że pomoc możecie nieść tak długo do póki sami jej nie potrzebujecie. 

Po przemówieniu burmistrza R. Łężnego pojazd poświęcił ksiądz dziekan Zbigniew Karaban, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie. 

Po przemówieniach wszystkich zaproszonych gości dokonano uroczystego przekazania dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków Naczelnikowi OSP Dariuszowi Kurkowi oraz kierowcy Wojciechowi Rasławskiemu. Uroczystego wręczenia kluczyków do auta dokonali Burmistrz Miasta, Robert Łężny oraz zaproszeni goście: Michał Pięta – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Poseł na Sejm RP Stanisław Żuk.

Następnie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wręczył decyzję o przyjęciu jednostki do KSRG Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie Sebastianowi Stefańskiemu oraz Burmistrzowi Robertowi Łężnemu.

Zaraz po tym nastąpiło wręczenie proporca Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Akt nadania odczytał Prezes OSP Sebastian Stefański, a proporzec odebrała druhna Nikola Siedlecka

W tym dniu odznakę „wzorowego strażaka” otrzymali: Konrad KasińskiMaciej Zajdel i Michał Majewski

Swoje podziękowania dla osób, które współpracują ze strażą wręczył także zarząd OSP w Zawidowie. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg.  Andrzej Bartkowiak, nadbryg. Marek Kamiński – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz Robert Łężny i 3 pracowników UM w Zawidowie: Monika GrabowskaAgnieszka Roczon i Marcin Rogacki

Po przemówieniach, odznaczeniach i podziękowaniach przyszedł czas na defiladę pod batutą kopalnianej Orkiestry Dętej, która notabene tworzyła oprawę muzyczną wydarzenia. 

Funkcję konferansjera pełni tego dnia Dyrektor Ośrodka Kultury w Zawidowie, Konrad Tkaczyk.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm Stanisław Żuk, Sławomir Sobala, reprezentujący poseł Marzenę Machałek, przedstawiciele samorządu: Artur Bieliński – Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Anna Zawada – radna powiatu zgorzeleckiego, Robert Starzyński – wójt gminy Sulików, radni Rady Miejskiej w Zawidowie, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej: młodszy brygadier Michał Pięta – zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, przedstawiciele Powiatowej PSP, komendant Artur Czułajewski oraz jego zastępca Grzegorz Fleszar, Prezes Zarządu Powiatowego OSP Waldemar Błauciak, kpt. Adam Poniatowski, kpt. Agnieszka Bury, asp. Adrian Bury oraz zaprzyjaźnione jednostki z 7 gmin, które również są w systemie KSRG. 

Galeria zdjęć na oficjalnej stronie Miasta na FB

Skip to content