Program „Moja Woda 2023”. Zobacz, jak i gdzie złożyć wniosek

Ruszyła nowa edycja programu „Moja Woda 2023” z budżetem 130 milionów złotych – poinformowała 3 sierpnia minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa. Właściciele domów jednorodzinnych mają możliwość otrzymania do 6 tysięcy złotych na tzw. małą retencję. Chodzi tu gównie o zbiorniki na wodę deszczową, ale także inne instalacje do gromadzenia deszczówki czy wody roztopowej.

O Programie „Moja Woda”

Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce. Obliczono, że podczas 20-minutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m² można zebrać nawet 360 l wody, które można przecież ponownie wykorzystać.  Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dotacje na zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania wód opadowych można otrzymać do 6 tys. zł dotacji, która obejmuje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia służącego przydomowej retencji. Dolnoślązacy mogą już składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dotacje mogą otrzymać właściciele lub współwłaściciele nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny.

Moja Woda – jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie z programu Moja Woda należy złożyć do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu lub loguje się (jeżeli już takie konto posiada). 

Moja woda 2023 –  najważniejsze informacje:

Finansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych),
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
  • do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,
  • do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3(2000 L).

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej bądź przez (ePUAP) wniosku do Funduszu

Nabór wniosków w okresie od 3 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2024r. lub do wyczerpania puli środków.

Więcej na temat Programu

Złóż wniosek

Skip to content