Milion złotych dla gmin z najwyższą frekwencją wyborczą!

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej. 

Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion złotych!

„Bitwa o remizy” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szanowni Mieszkańcy: 15 października br. zapraszamy do lokali wyborczych! 

Skip to content