Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2019

Przemarsz ulicami Zgorzelca, uroczysta akademia, wręczenie odznaczeń i medali oraz defilada pocztów sztandarowych i pojazdów pożarniczych uświetniły uroczystości z okazji Dnia Strażaka oraz 20-lecia Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu, które odbyły się w sobotę 4 maja br.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się o godz. 11.00 uroczystą Mszą Świętą, którą w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin odprawił w Kościele św. Jadwigi, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Maciej Wesołowski oraz ks. dziekan Jan Kułyna.

Po Mszy św. strażacy oraz zaproszeni goście w asyście Orkiestry Dętej KWB Turów, pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej PSP, Kompani Honorowej OSP, uroczyście przemaszerowali ulicami Zgorzelca do hali PGE Turów Arena.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Markowi Kamińskiemu przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Grzegorza Fleszara – z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

Uroczystą akademię rozpoczął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, st. kpt. Artur Czułajewski. W akademii uczestniczyły: poczet sztandarowy wystawiony przez KP PSP w Zgorzelcu, kompania honorowa wystawiona przez Komendę Powiatową PSP w Zgorzelcu oraz kompania honorowa jednostek OSP. Dowódcą Kompani Honorowej OSP był dh Waldemar Błauciak, poczet sztandarowy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Węglińcu towarzyszący kompanii, wystawili druhowie z OSP Jagodzin. Kompanię towarzysząca OSP tworzyli druhowie z jednostek OSP powiatu zgorzeleckiego: OSP Studniska, OSP Bierna, OSP Sulików, OSP Trójca, OSP Radomierzyce, OSP Pieńsk, OSP Dłużyna Dolna, OSP Zawidów, OSP Sieniawka, OSP Porajów, OSP Czerwona Woda i OSP Stary Węgliniec. Uroczystość uświetnił występ Dętej orkiestry KWB TURÓW, pod batutą kapelmistrza Mariusza Sawickiego.

Następnie wręczono odznaczenia i medale, akty nadania wyższych stopni służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz druhów OSP. Sześciu najstarszych druhów OSP z gmin powiatu zgorzeleckiego uhonorowanych zostało odznaką „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”.

Druhem odznaczonym honorową odznaką był min. Jan Nieckarz z OSP w Zawidowie, osoba która włożyła wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w poprawę warunków służby strażaków, w utrzymanie sprawności sprzętu i wyposażenia jednostki. Sumienna praca J. Nieckarza do dziś cieszy się w Zawidowie dużym szacunkiem, uznaniem i wdzięcznością.

Na zakończenie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 2019 oraz XX–lecia Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu odbyła się uroczysta defilada w której uczestniczyły: Kompania Honorowa PSP, Kompania Honorowa OSP, poczty sztandarowe towarzyszące z jednostek:
– proporzec MDP Ruszów
– OSP Ruszów,
– OSP Czerwona Woda,
– OSP Pieńsk,
– OSP Dłużyna Dolna,
– OSP Studniska,
– OSP Bielawa Górna,
– OSP Żarki Średnie,
– OSP Sulików,
– OSP Zawidów,
– OSP Trójca,
– OSP Radomierzyce,
– OSP Gronów,
– OSP Działoszyn,
– OSP Sieniawka.

Defiladę zamykał przejazd strażackiej bryczki konnej z OSP Zawidów, ciągniętej przez zaprzęg Pana Garrego Rollansa ze Studniska Horse Centrum. Na bryczce znajdowało się 4 strażaków ubranych w starodawne umundurowanie strażackie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Skip to content