Bezpieczeństwo zawidowskich ulic w trakcie „akcji zima”. Komu zlecono to zadanie?

Właśnie ruszyła „akcja zima”, a wraz z nią pytanie, kto dba o odśnieżanie ulic i chodników w Zawidowie. Odpowiedź jest podwójna, ponieważ Miasto podzieliło tegoroczną „akcję zima” między dwóch wykonawców.

Zawidowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zajmie się odśnieżaniem chodników, natomiast firmą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie Zawidowa jest spółka Farma.Cz Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Zawidowie. Przedsiębiorstwa te będą przez najbliższe miesiące likwidować śliskość i usuwać śnieg z ulic.

Warto jednak pamiętać, że działania te mają na celu łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach, a w przypadku opadów śniegu niemożliwe jest utrzymanie „czarnych” dróg. Mimo wysiłków odśnieżających, śnieg będzie się gromadził na nawierzchni jezdni.

Miasto będzie usuwać skutki zimy z dróg podstawowego i uzupełniającego układu komunikacyjnego, chodników, ciągów pieszych i rekreacyjnych oraz parkingów ogólnodostępnych. Jednak zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach, mieszkańcy są również zobowiązani do odśnieżania chodników. Wspólne działanie miasta i mieszkańców pozwoli utrzymać bezpieczeństwo na drogach i chodnikach podczas zimy.

Skip to content