Kwalifikacja wojskowa w Zawidowie. Zobacz terminy, sprawdź, kto dostanie wezwanie

30 osób z Gminy Zawidów zostanie w tym roku poddanych ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Oto osoby, które wzywa się do tegorocznej kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 r. (19-latkowie). Ilość wezwań w Zawidowie: 18
  • mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Ilość wezwań w Zawidowie: 12.

Termin kwalifikacji wojskowej wyznaczony dla osób z Gminy Zawidów: 13.03.2024r. 
Siedziba: Zgorzelec, ulica Lubańska 9b, Hala Sportowa PGE Turów Arena,
Czas pracy komisji: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00,
Telefon: 601 702 496.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć tym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) określi nowy termin stawiennictwa.

Skip to content