Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie

W środę 31. stycznia 2024r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się LXXXV Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Plany inwestycyjne Miasta Zawidów na 2024 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Zawidowie na rok szkolny 2024/2025 branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 10. Zamknięcie obrad.
 11. Sprawy różne.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content