Na najbliższej sesji zawidowscy radni wybiorą składy komisji stałych

We wtorek (21. maja) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej. Świeżo zaprzysiężeni radni powołają tzw. komisje stałe i wybiorą ich składy. 

Komisje stałe działają w składzie co najmniej 3 radnych. Co ważne, przewodniczący i wiceprzewodniczący rady nie mogą być członkami komisji rewizyjnej (wynika to z ustawy o samorządzie gminnym).

Pełen porządek obrad:

Otwarcie obrad.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawidowie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawidowie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miejskiej Zawidów do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube.

Skip to content