Logotyp projektu „Witka-Smědá”. Gmina czeka na oferty cenowe

Do końca tygodnia tj. 25 stycznia br. Gmina Miejska Zawidów czeka na oferty cenowe od osób zainteresowanych wykonaniem logotypu dla projektu unijnego pn. „Witka-Smeda -turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – etap I”.

Wystartowała realizacja dużego projektu unijnego pn. „Witka-Smeda-turystyczne zagospodarowanie pogranicza polsko-czeskiego – etap I”. Głównym cele projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów zlokalizowanych przy rzece Witka po obu stronach granicy. Do marca 2020 roku mają zatem powstać nowe trasy rowerowe, punkt widokowy, molo i mnóstwo innych atrakcji, które pozwolą mieszkańcom przygranicznych gmin czerpać radość z aktywnej rekreacji.
W realizację projektu zaangażowane są 4 samorządy: Gmina Wiejska Zgorzelec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Wiejska Sulików i czeskie Cernousy. Jednym z zadań dla tej inwestycji będzie opracowanie logotypu, czyli znaku graficznego, którym samorządy będą firmować korespondencję, gadżety reklamowe, publikacje ect.

Logotyp obejmuje wykonanie elementu graficznego dla skróconej nazwy projektu tj. „Witka-Smědá”. Zapis literowy dotyczy zatem dwóch słów, Witki i Smědy. Oba oznaczają to samo – nazwę zbiornika wodnego, usytuowanego po polskiej i czeskiej stronie granicy, wokół którego skoncentrowane będą działania projektowe.

Znak powinien charakteryzować się wysokim poziomem graficznym, wyróżniającym /identyfikującym projekt. Wybrany projekt logotypu powinien wywoływać pozytywne skojarzenia z ogólną tematyką projektu.

Więcej na temat logotypu w ZAPYTANIU OFERTOWYM.

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w formie pisemnej (osobiście, listem), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie, Punkcie Obsługi Klienta – pokoju nr 2 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania lub elektronicznie (na adres promocja@zawidow.eu) w terminie: do dnia 25.01.2019r. w godzinach pracy tut. urzędu. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Program Interreg V-A Republika Czeska -Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Skip to content