LGD Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 tj. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

Nr ogłoszenia o naborze: 1/2019/G
Grant III: Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne zasoby
(platformy internetowe, publikacje, targi lokalne itp.).

Nr ogłoszenia o naborze: 2/2019/G
Grant IV: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej
(modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa małe infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej itp.).

Termin naboru wniosków: 28.11.2019-12.12.2019r.

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej: 1/2019/OW

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie – marka lokalna. Budowa marki regionu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Skip to content