Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna – nabór wniosków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna.

Ogłoszenie o naborze 1/2020

Działanie: Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Termin naboru wniosków: 30.06.2020 – 14.07.2020r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.lgdpartnerstwoizerskie.pl lub w biurze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 757813163, e-mail:biuro@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Skip to content