SPIS ROLNY 2020: Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym

Od 1 września br. na terenie całej Polski przeprowadzany będzie Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020r.

Od 15 czerwca do 8 lipca br. trwa nabór na rachmistrza spisowego. Jeśli jesteś zainteresowany, a taka rola zdarza się raz na dziesięć lat, zgłoś się do własnego urzędu gminy.

Spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy. – Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi – czytamy w projekcie ustawy o spisie rolnym.

Trzy formy spisu:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego,
  • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego,
  • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego.

Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym

Powszechny spis rolny w 2020 roku

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samospisu internetowego albo nie przekazał danych w formie wywiadu telefonicznego, nie może odmówić przekazania danych w formie bezpośredniego wywiadu – zapisano w projekcie ustawy.

Organizacja prac spisowych

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Kto może być rachmistrzem terenowym?

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich
  • zamieszkałych w danej gminy
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Skip to content