W czwartek kolejna sesja RM w trybie zdalnym

W czwartek, 24 września br. o godzinie 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji, radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2020. 
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidów.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia określającego zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI).
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie. 
  • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – dyrektora Przedszkola Publicznego Zawidowie. 
  • Zamknięcie obrad.
Skip to content