Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze. Jak je uzyskać?

O zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze powinien ubiegać się każdy, kto chce oddać głos w wyborach prezydenckich, a 12 lipca 2020 roku będzie przebywał poza miejscem swojego zameldowania. Poniżej podpowiadamy, co zrobić, by je uzyskać.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich to dokument, dzięki któremu będziemy mogli oddać swój głos w dowolnym miejscu w kraju. To idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy 12 lipca będą znajdowali się poza miejscem swojego zameldowania. Nie muszą oni rezygnować ze swoich dotychczasowych planów, aby wziąć udział w święcie demokracji.

Termin drugiej tury wyborów prezydenckich w Polsce przypada na sezon wakacyjny. W związku z tym, wielu naszych rodaków przebywać będzie wtedy na urlopie. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu. Oprócz dowodu osobistego, będą musieli uzyskać dokument uprawniający ich do oddania głosu w miejscowości, w której będą przebywać w nadchodzącą niedzielę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze. Jak i do kiedy uzyskać?

Aby głosować w dowolnej komisji na terenie całego kraju, należy zgłosić się do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy i odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Można to zrobić osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby najpóźniej do piątku 10 lipca. Wydanie takiego dokumentu jest równoznaczne ze skreśleniem ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Wniosek możemy złożyć również w formie elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Zaświadczenie o prawie do głosowania to niezwykle ważny dokument, bez którego nie będziemy mogli zagłosować podczas wakacji poza miejscem naszego zamieszkania. Warto przypomnieć, że jeśli go zniszczymy lub zgubimy, urząd nie wyda nam go po raz kolejny.

Jeśli stracimy zaświadczenie, nie będziemy mogli zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich w żadnym lokalu wyborczym, nawet w miejscu zamieszkania.

Skip to content