Urząd sprzedaje działki – sprawdź oferty!

Urząd Miejski w Zawidowie wystawił na sprzedaż trzy nieruchomości gruntowe, oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy jednorodzinnej. Pierwszy przetarg na działki odbędzie się 28. sierpnia br. o godzinie 11.00, drugi o 12.00.

Zawidowski magistrat, w drodze przetargu, sprzedaje dwie nieruchomości gruntowe o powierzchni 0,0167 ha i 0,0424 ha, zlokalizowane są przy ulicy Jana Pawła II. W sąsiedztwie działek dostępna jest sieć uzbrojenia. Korzystanie z mediów wymaga uzgodnień z dysponentem sieci tj. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Zawidowie.  

Cena wywoławcza: 28.300,00 złotych (netto)

Przetarg odbędzie się 28. sierpnia 2020 o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  

Więcej informacji znajduje na BIP Zawidów.

Kolejna nieruchomość o powierzchni 0,0226 znajduje się przy ulicy M. Skłodowskiej i ul. Cz. Miłosza. 

Cena wywoławcza: 12.500,00 złotych (netto). 

Ważna informacja!

Przetarg prowadzony jest w trybie przetargu ograniczonego z uwagi na brak możliwości zagospodarowania te działki jako odrębnej nieruchomości. A zatem uprawionymi do udziału w przetargu są właściciele nieruchomości przyległych. 

Przetarg odbędzie się 28. sierpnia 2020 o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Więcej informacji znajduje się na BIP Zawidów

Skip to content