Kto zmodernizuje zawidowskie drogi? Gmina ogłosiła przetarg 

Wczoraj (11.05) Gmina ogłosiła przetarg na dużą inwestycję pn. „Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenach mieszkaniowo – usługowych Gminy Miejskiej Zawidów”. Do przebudowy jest 8 dróg i budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 355. Wykonawcy zainteresowani zadaniem mają czas na złożenie ofert do 26 maja br. 

Szykuje się duża miejska inwestycja, w ramach której gmina przebuduje 8 ulic: 

 • Dębową, Bukową,
 • Henryka Sienkiewicza/ Juliana Tuwima,
 • Zbigniewa Herberta,
 • Bolesława Prusa, 
 • Tęczową, 
 • Michała Kleofasa Ogińskiego,
 • Osiedle,
 • Ostróżno.  

W ramach tego przetargu jest także budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 355. Zakres inwestycji obejmuje budowę̨ odcinka drogi publicznej klasy L wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką̨ nr 355. 

Do kiedy składanie ofert?

Ofertę wraz załącznikami wykonawcy powinni złożyć w terminie do dnia 26.05.2022r., do godz. 12:00. 

Przygotowanie oferty – wymagania 
 • Wykonawca, który chce wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
 • Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Kiedy mają zakończyć się prace inwestycyjne?

Firma, która wygra postępowanie ma 17 miesięcy na zakończenie prac związanych z modernizacją dróg i 6 miesięcy na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 355.

Więcej o postępowaniu przetargowym (TU)

Logo polskiego ładu: flaga narodowa, godło polski, kształt nierównego koła w kolorze granatowym podzielony pionowymi kreskami i na czerwo podkreślony napis polski ład oraz czerwony kwadrat a koło niego napis BGK
Skip to content