SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:

Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, ul.  Poprzeczna 166 – 600 Krosno Odrzańskie.

Numery telefonów:

 • 68 358 23 26
 • 68 358 20 76
 • 68 358 22 61
 • 68 358 22 04

Placówce Straży Granicznej w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14
59-900 Zgorzelec.

Numery telefonów:

 • 75 779 72 28
 • 75 779 72 61

lub ustaleniu terminu w drodze elektronicznej pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl.

W celu bezpośredniego i szybszego ustalenia daty, godziny oraz miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych, kandydaci proszeni są o korzystanie przede wszystkim z możliwości telefonicznego kontaktu.

UWAGA !

W przypadku osobistego stawienia się na czynności związane z procedurą naboru do służby w Straży Granicznej kandydat zobowiązany jest do poinformowania funkcjonariuszy Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia NoOSG o:

 • występowaniu u niego objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 • odbywaniu przez niego obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia.

Ponadto kandydat zobowiązany jest do posiadania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz jednorazowych rękawiczek w trakcie pobytu na terenie komendy, bądź placówki NoOSG, a także posiadania przy sobie własnych, niezbędnych artykułów biurowych.

Jednocześnie w miarę możliwości zaleca się przyjazd do komendy, bądź placówki NoOSG indywidualny środkiem transportu.

PROCEDURA NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W NADODRZAŃSKIM ODDZIALE STRAŻY GRANICZNEJ:

Komendant Główny SG określił przewidywaną liczbę osób do przyjęcia do służby w Nadodrzańskim Oddziale SG do końca 2021 r. – 60 osób.

W przypadku przyjęcia do służby kandydat zostanie mianowany na stanowisko kursanta w 01 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 2600 zł netto) do czasu zakończenia szkolenia, po ukończeniu kursu na stanowisko zaszeregowane w 02 grupie uposażenia zasadniczego (zarobki około 3600 zł netto).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ UDZIELA:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia, ul. Poprzeczna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, tel. 68358 22 04, 68358 23 26 poniedziałek – piątek w godzinach 7.30 – 15.30.

e-mail:nabor.noosg@strazgraniczna.pl

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu:

Numery telefonów:

 • 68 358 23 26
 • 68 358 20 76
 • 68 358 22 61
 • 68 358 22 04

Pytania można kierować również drogą elektroniczną pod adresem: nabor.noosg@strazgraniczna.pl

Skip to content