Kto odśnieża zawidowskie ulice?

Prawdziwa „akcja zima” właśnie wystartowała. Znowu sypnęło śniegiem. Zobacz, kto odśnieża drogi i chodniki w Zawidowie. 

Po bezśnieżnym grudniu pojawia się prawdziwa zima, z mrozami i opadami. Białego puchu nie brakuje dzisiaj nigdzie. Wraz ze śniegiem powraca pytanie, które ulice są odśnieżane w mieście i kto się tym zajmuje.

Tegoroczną „akcję zima” Miasto podzieliło między dwóch wykonawców: zawidowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych oraz firmę Farma. Cz. Sp. z o. o. z siedzibą w Starym Zawidowie. Miejskie przedsiębiorstwo odśnieża chodniki, natomiast najkorzystniejszą ofertę na zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie Zawidowa, złożyła spółka Farma.Cz i to do niej należy likwidacja śliskości i odśnieżanie ulic.

Ich zadaniem jest nie tylko oczyszczenie jezdni i chodników ze śniegu, ale także działania profilaktyczne. Tak byśmy jak najmniej odczuwali skutki zimowych warunków atmosferycznych. 

Jednocześnie przypominamy – mówią drogowcy, że nasze działania mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach. Gdy pada śnieg to nie ma możliwości, by drogi były „czarne”. Będzie mniej śniegu na nawierzchni jezdni, ale będzie się i tak na niej gromadził. 

Do obowiązków Miasta należy usuwanie skutków zimy z dróg zaliczanych do podstawowego układu komunikacyjnego, a także dróg z układu uzupełniającego, chodników, zatok  autobusowych, wydzielonych ciągów pieszych i rekreacyjnych, parkingów ogólnodostępnych. Ale, jak mówi ustawa o utrzymaniu czystości w gminach wynika, do odśnieżania chodników zobowiązani są też sami mieszkańcy. 

Właściciele posesji też muszą odśnieżać

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 

Co podtrzymuje również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów:

§6.1Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez przystąpienie do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu niezwłocznie po ustaniu opadów.

Skip to content