Bezwzględny zakaz wstępu na zbiornik Witka

W poniedziałek 22 lutego br. PGE Elektrownia Turów S.A. rozpocznie obniżanie poziomu wody w celu łamania lodu na zbiorniku Witka. W związku z tym wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu na lód zbiornika Witka w Niedowie.

Operacja polegać będzie na obniżeniu poziomu wody w zbiorniku o 50 cm z rzędnej 209.90m n.p.m. do rzędnej 209.40 m n.p.m. Planowane zakończenie obniżania poziomu wody 23.02.2021 godz. 6:00.

Uwaga!

Lód brzegowy, który występuje na zbiorniku Witka, podczas obniżania poziomu wody może pękać i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa!

Skip to content