Inwestycje zrealizowane w 2023 roku – podsumowanie 

Rok 2023 przyniósł liczne sukcesy w dziedzinie inwestycji na terenie Zawidowa. Oto podsumowanie najważniejszych projektów, które zostały pomyślnie zrealizowane.

Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Zawidowie 

Inwestycja rozpoczęła się w lipcu 2022 roku, ale ostatecznie zakończyła w czerwcu 2023. W ramach tego przedsięwzięcia firma, która wygrała przetarg przeprowadziła kompleksową termomodernizację przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła. Modernizacji podlegała cała stolarka okienna i drzwiowa, wymieniono oświetlenie wewnętrzne na Led i instalację odgromową. Ocieplono fundamenty, ściany oraz dach. Wykonano nowe źródło ciepła w postaci kaskady powietrznych pomp ciepła wraz z nowym zbiorkiem c.w.u.

Równolegle z pracami termomodernizacyjnymi została również przebudowana klatka schodowa w przedszkolu. Jej główne zadanie to wydzielenie klatki schodowej na drogę ewakuacyjną i wyposażenie klatki w urządzenia oddymiania i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej w budynku przedszkola.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej 

W połowie 2022 roku rozpoczęła się nowa inwestycja, zakończona w bieżącym roku, polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznych na czterech budynkach użyteczności publicznej w Zawidowie:

  • Szkole Podstawowej w Zawidowie – dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne na dachu o łącznej mocy 61,42 kW,
  • Przedszkolu Publicznym w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 16,5 kW,
  • Zakładzie Uzdatniania Wody w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 41,44 kW,
  • Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Zawidowie – mikroinstalacja fotowoltaiczna na dachu o mocy 47,36 kW.

Dzięki temu przedsięwzięciu budynki obniżą koszty eksploatacji, jednocześnie zabezpieczając się przed potencjalnym wzrostem cen energii elektrycznej.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 

Modernizacja i budowa dróg gminnych

W czerwcu ubiegłego roku gmina rozpoczęła dużą inwestycję drogową, która zakończyła się w tym roku. Przebudowano osiem dróg, które dotychczas nie spełniały standardu dróg gminnych.

Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, takie jak wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, profilowanie, zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie podbudowy, odwodnienie, kanalizację deszczową i sanitarną.

Przebudowane ulice to: Dębowa, Bukowa, Henryka Sienkiewicza/Juliana Tuwima, Zbigniewa Herberta, Bolesława Prusa, Tęczowa, Michała Kleofasa Ogińskiego, Osiedle, Ostróżno.

Na inwestycje Gmina pozyskała pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego

W bieżącym roku zakończyła się także inna znacząca inwestycja, którą gmina zrealizowała przy wsparciu środków unijnych. Projekt obejmował wymianę wysięgników i opraw oświetleniowych, gdzie stare, nieefektywne oświetlenie uliczne ustąpiło miejsca nowym, energooszczędnym rozwiązaniom typu LED. Łącznie 515 lamp oświetliło miasto jasnym, równomiernym światłem.

Korzyści wynikające z tego przedsięwzięcia dla miasta to przede wszystkim redukcja zużycia energii oraz poprawa efektywności oświetlenia ulicznego. Nowoczesne oświetlenie dodatkowo wpływa pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, tworząc lepsze warunki do poruszania się po zmroku. Technologia LED oferuje nie tylko oszczędność energetyczną, ale również dłuższą żywotność i mniejsze koszty utrzymania.

„My się szkoły nie boimy” – projekt edukacyjny dla uczniów z SP w Zawidowie 

W kwietniu 2023 zakończył się dwuletni projekt, którego adresatami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawidowie. Aby pomóc dzieciom i młodzieży na nowo odnaleźć się w szkole po pandemicznej izolacji, gmina pozyskała pieniądze unijne na projekt pn. „My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19”.

Projekt dostarczył uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i zdolności, uzupełniania ewentualnych braków w nauce oraz otrzymywania indywidualnego wsparcia psychologicznego. Uczestnicy brali udział w różnorodnych zajęciach dodatkowych, wyrównawczych i pozalekcyjnych. W ramach projektu powstały także kółka zainteresowań, takie jak szachowe, sportowe, chemiczne oraz biologiczno-przyrodnicze, co pozwalało na rozwijanie pasji i umiejętności w konkretnych obszarach. Dodatkowo, liczne wyjazdy i wycieczki, takie jak odwiedzenie wrocławskiego Hydropolis, największego polskiego ogrodu zoologicznego czy udział w warsztatach chemicznych na Politechnice Wrocławskiej, sprzyjały integracji uczniów. Nie zabrakło również zimowiska, podczas którego dzieci zwiedziły najciekawsze miejsca w Karpaczu.

Dotacje pozyskane przez gminę dotacje dla jednostek oświatowych: 

  • Przedszkole Publiczne w Zawidowie

„Wyposażenie sal zabaw w nowoczesne urządzenia multimedialne i akcesoria naukowe”, kwota dotacji: 20 tysięcy złotych.
„Remont i doposażenie sali zajęć w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie”, kwota dotacji: 40 tysięcy złotych.

Instytucja przyznająca grant: Fundacja PGE

  • Szkoła Podstawowa w Zawidowie

„Aktywna tablica”. W ramach dofinansowania zakupiony został sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kwota dotacji: 35 tysięcy złotych.

Instytucja przyznająca grant: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

„Poznaj Polskę” – projekt adresowany do uczniów SP w Zawidowie 

Zamek Bolków, Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, Sudecka zagroda edukacyjna – te i wiele innych atrakcyjnych miejsc na mapie Polski odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zawidowie w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Kwota pozyskanej dotacji: 59 tysięcy złotych.

Instytucja przyznająca grant: Pogram pn. „Poznaj Polskę” jest częścią Polskiego Ładu. 

Dotacje pozyskane przez gminę dla OSP Zawidów: 

„Zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej dla OSP Zawidów”, kwota dotacji: 20 tysięcy złotych. 

Instytucja przyznająca grant: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

„Zakup wyposażenia nowego wozu strażackiego dla OSP Zawidów”, kwota dotacji: 10 tysięcy złotych.

Instytucja przyznająca grant: Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie 

„Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”, kwota dotacji: 5 tysięcy złotych.

Instytucja przyznająca grant: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

„Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Zawidowie”, kwota dotacji: 20 tysięcy złotych.

Instytucja przyznająca grant: Fundacji PGE z siedzibą w Warszawie.

Skip to content