Lokalne inwestycje. Zobacz, na co gmina próbuje pozyskać pieniądze

Gmina Zawidów stara się o dodatkowe pieniądze. Mają one pochodzić z różnych źródeł, rządowych i unijnych. Co planuje samorząd, jeśli otrzyma dofinansowanie? Zobacz, jakie wnioski zostały złożone i na co. 

Od kilkunastu lat fundusze unijne i dotacje rządowe pozwalają samorządom, w tym Gminie Zawidów pozyskać dodatkowe pieniądze na lokalne inwestycje. O ile duże miejscowości stać na konkurencyjne rozwiązania i wielomilionowe inwestycje nawet bez środków pozabudżetowych, o tyle małe miejscowości – bez udziału dodatkowych pieniędzy, borykają się z licznymi problemami.

Sytuację tę nieco wyrównują fundusze unijne i środki rządowe, o które gmina Zawidów systematycznie wnioskuje.

Kilka słów o funduszach

Dla polskich samorządów środki unijne dostępne są w ramach Programów Regionalnych oraz Programów Operacyjnych. Konkursy i nabory wniosków zawsze dotyczą konkretnego obszaru działania. Wysokość dotacji zależy od konkursu – każdy konkurs ma określone indywidualne warunki i za każdym razem mogą one kształtować się nieco inaczej. Każda gmina, która chce skorzystać z funduszy unijnych, musi składać wnioski w ramach naborów ogłaszanych przez instytucje pośredniczące, która zajmują się także wstępną oceną złożonych aplikacji. Na dotacje mogą liczyć najlepsze projekty, czyli takie, które uzyskają w toku oceny największą liczbę punktów. Pozyskiwanie funduszy unijnych przez gminy nie jest więc łatwe, ponieważ złożony wniosek musi nie tylko spełniać wszystkie warunki formalne, ale przede wszystkim być opracowany w najmniejszych szczegółach – tak, aby komisja oceniająca wnioski nie miała wątpliwości, że realizacja projektu rzeczywiście przyczyni się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności, a plan inwestycji i jej kosztorys jest rzetelnie przygotowany.

Gmina Zawidów pozyskała środki na realizację zadań w roku bieżącym lub realizuje zadania, które są kontynuacją poprzednich lat.

Obecnie realizowane są następujące zadania (podpisane umowy):

„Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”

W tym roku w ramach projektu zaplanowano: udział w targach międzynarodowych we Wrocławiu i Republice Czeskiej, artykuły prasowe, film promujący projekt, spot radiowy, druk map i folderów turystycznych, montaż tablicy informacyjnej, uroczyste otwarcie całej trasy i wszystkich zadań z tym związanych (plakaty, gadżety, konkursy dla mieszkańców).

Wysokość dofinansowania 85%. Zadanie współfinansowane z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

„Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)

Konkurs grantowy dla mieszkańców Gminy Miejskiej Zawidów na montaż pomp ciepła, instalacji gazowych, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego). Drugi nabór odbędzie się w II kwartale 2021r.

Wysokość dofinansowania –85% kosztów kwalifikowalnych. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

„15-lecie współpracy miast partnerskich Zawidów i Bernstadt auf dem Eigen”

Projekt zakłada organizację (początek sierpnia 2021 r.) trzydniowej imprezy z okazji 15-lecia współpracy Zawidowa i Bernstadt a.d.Eigen. W piątek przewidziane jest kino pod chmurką w Parku Miejskim w Zawidowie, w sobotę mecz drużyn polskich i niemieckich w piłce nożnej, uroczyste otwarcie obchodów (park miejski), a także wspólna biesiada i dyskoteka. Nie zabraknie licznych atrakcji dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych z obu państw. Zaplanowano występy zespołów muzycznych dla wszystkich grup wiekowych, pokazy wiosek tematycznych, dmuchane place zabaw i wystawiennicze stanowiska miasta Zawidów i Bernstadt. 

W niedzielę odbędą się występy lokalnych wykonawców. Do promocji projektu posłużą specjalnie przygotowane rollup’y i personalizowany namiot reklamowy, w którym prezentowane będą foldery reklamowe przygotowane przez gminy oraz gadżety promocyjne, a także wspólne biesiadowanie uczestników. Wszystkie imprezy będą miały formułę otwartą. Imprezom towarzyszyć będzie chodząca maskotka anioła, którą gmina Zawidów planuje zakupić w ramach innego projektu. Dodatkową atrakcją bogatego programu podczas imprezy promowana będzie również terenowa gra dla poszukiwaczy skarbów Geocaching, która udostępniona zostanie dla wszystkich użytkowników, przez co zachowana zostanie trwałość innego wspólnego projektu gmin, finansowanego w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG Polska-Saksonia. Symbolem współpracy polsko-niemieckiej będzie zakup i posadzenie 15 sadzonek na 15-lecie współpracy gmin, które posadzone zostaną w każdej gminie. Dodatkowo zamieszczona będzie pamiątkowa tabliczka przy nowopowstałych terenach zielonych.  

Projekt współfinansowanych ze środków Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa (łącznie 90% dofinansowania).

Spotkania z baśniową historią dwóch bliźniaczych miast Zawidowa i Bernstadt auf dem Eigen”

Projekt ma na celu edukację historyczną dzieci z Zawidowa oraz Bernstadt za pomocą baśni – najstarszego tekstu kultury.Fabuła baśni nawiązywała będzie do konkretnych faktów z przeszłości miast, znanych miejsc, obiektów i postaci, ale zgodnie z konwencją gatunku, przeplatała się będzie z magią i fantastyką. Baśnie mają w sposób łatwy i atrakcyjny przybliżyć dzieciom fragmenty wiedzy dot. historii miast, nauka ma być zabawą i przyjemnością, subtelną lekcją o lokalnej tożsamości. Po świecie baśni dzieci oprowadzą skrzaty leśne, anioł z zawidowskiego herbu i myszka strażacka z Bernstadt. Gotowe teksty zawierają opisy najważniejszych miejsc i postaci obu miast. Nie są one przypadkowe, są informacjami które gminy chcą promować, podkreślać i stanowią ważny dla włodarzy element historii.

Projekt zakłada: druk książeczki, przeprowadzenie konkursu literackiego, warsztatów witrażu, gry terenowej oraz eventu z okazji Dnia Dziecka. Konkurs, warsztaty i gra terenowa nawiązywać będą do miejsc, obiektów  i postaci historycznych z obu gmin. Książeczki wydane będą w 2 wersjach językowych, trafią do szkół, przedszkoli, bibliotek i instytucji kultury oraz rozdane zostaną dzieciom podczas wszystkich zaplanowanych imprez. Dodatkowo zakupione zostaną nagrody i gadżety reklamowe na potrzeby zadań projektowych, otrzymają je uczestnicy eventu, konkursu, warsztatów oraz geocachingu (gry terenowej). Gadżety rozdane zostaną wśród uczestników imprez z okazji Dnia dziecka, warsztatów, gry terenowej. Uczestników do gry terenowej i warsztatów wytypują szkoły.

Dzień Dziecka będzie miał formułę imprezy otwartej, wezmą w niej udział dzieci z miast partnerskich oraz gmin ościennych. Zadebiutuje również duża chodząca maskotka anioła. Gra terenowa to typowa zabawa geocaching z użyciem skrzynek z naklejkami, notesów i logbooków. Będą one ukryte w 10 najważniejszych miejscach na terenie gminy. Gra po zakończeniu imprezy będzie uruchomiona dla wszystkich mieszkańców i osób zainteresowanych spoza regionu polsko-niemieckiego. Będzie stanowiła promocję projektu. Zachowana w ten sposób zostanie trwałość projektu. Grę terenową można powtarzać, a skrzynki przenosić w inne miejsca, dzięki czemu ta sama grupa dzieci i młodzieży z projektu może bawić się w dowolnych terminach ustalonych przez szkoły, już po zakończeniu projektu. Geocaching cieszy się dużą popularnością wśród niemieckich „poszukiwaczy skarbów”. Scenariusze gier, ich uruchomienie na odpowiednich portalach oraz nadzór spoczywać będzie na pracownikach gminy Zawidów. 

Projekt współfinansowanych ze środków Funduszu Małych Projektów Interreg Polska- Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa (łącznie 90% dofinansowania).

„Przebudowa ulicy Plac Zwycięstwa w Zawidowie”

Projekt współfinasowany z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020, długość przebudowywanej ulicy – 316,00 m, szerokość jezdni  – 5,00 m, chodniki usytuowane przy jezdni, zatoka autobusowa, przebudowa skrzyżowań. W ramach przebudowy nawierzchni przewidziano wymianę warstwy ścieralnej wraz z wymianą podbudowy. Inwestycja obejmować będzie mi.in. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, wykonanie odwodnienia, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni ulicy oraz chodników, wykonanie zatoki postojowej, regulacja studzienek, oznakowania i terenów zielonych. Ujęto nadzór inwestorski i archeologiczny.  

„Plac zabaw dla małych dzieci jako źródło aktywizacji społeczności lokalnej w Gminie Miejskiej Zawidów

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. W ramach projektu przy ul. Zgorzeleckiej (obecny plan zabaw) zamontowany zostanie zestaw zabawowy, huśtawka potrójna metalowa, bujak koniczynka, sklepik z tablica do malowania, tablica drewniana Zwierzaki. Plac zabaw dedykowany najmłodszym dzieciom. Termin realizacji – wiosna 2021.

„Doposażenie Przedszkola Publicznego w Zawidowie”

Projekt współfinansowany z dotacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. Łączny budżet zadania oszacowano na kwotę 25.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje instalację „Systemu Wideomofonów” oraz domofonu, zakup i montaż drzwi wejściowych przystosowanych do „Systemu Wideo domofonów”, drobny sprzęt agd.

Wnioski złożone i oczekujące na rozstrzygnięcie:

„Przebudowa ulicy M. Kopernika w Zawidowie” – długość przebudowywanej ulicy to 353 m, przebudowa całej infrastruktury. Wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

„Aktywni mieszkańcy miasta Zawidów”

Projekt dla seniorów i osób opiekujących się osobami zależnymi, wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadania w ramach projektu obejmą:

 • Przygotowanie do świadczenia usług aktywizacji społecznej,
 • Świadczenie usług aktywizacji społecznej,
 • Aktywizacja społeczna os. wykluczonych ze względu na niesamodzielność – grupowe zajęcia ruchowe, wyjazdy kulturalne, warsztaty zdrowego żywienia, zajęcia muzyczne, etc.
 • Aktywizacja społeczna opiekunów faktycznych – warsztaty wizerunkowe, warsztaty ze specjalistami oraz zapewnienie opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w zajęciach,
 • Wsparcie w zakresie aktywizacji społ. rodzin z problemami wychowawczymi.

Wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego:

 1. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II”, planowane efekty: Realizacja projektu pozwoli na szybsze i bezpieczniejsze przemieszczane się kierowców, rowerzystów i pieszych poza obszar swojego zamieszkania, usprawni powiązania lokalne i regionalne dróg w układzie wszystkich gałęzi transportu. Realizacja powyższego projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa korzystających z niej osób oraz ograniczy zagrożenia dla użytkowników drogi, zwiększy komfort jazdy i zminimalizuje uszkodzenia pojazdów.
 2. Przebudowa parku miejskiego w Zawidowie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w celu przywrócenia mu funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej”, w wyniku przedsięwzięcia park stanie się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, przy zachowaniu wszystkich walorów tego miejsca i jego roślinności. Wybudowane zostaną nowe instalacje elektryczne i oświetleniowe, chodniki, alejki dla pieszych, skatepark oraz trasa rolkowa. Cała zieleń zostanie na nowo zagospodarowana i wzbogacona o nowe nasadzenia.  
 3. „Przebudowa targowiska miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu przywrócenia mu funkcji użytkowej”, celem przedsięwzięcia jest propagowanie usług handlowych rodzimych przedsiębiorców w ramach prowadzonej przez nich działalności. Dodatkowo realizacja wpłynie pozytywnie na turystyczną i inwestycyjną atrakcyjność gminy oraz stworzy dogodne warunki do handlu i obrotem regionalnymi produktami gastronomicznymi i rzemiosła regionalnego.

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza, poprzez modernizację oświetlenia publicznego na terenie Gmin zlokalizowanych w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego przy wykorzystaniu urządzeń energooszczędnych i ekologicznych, w tym Gminy Miejskiej Zawidów.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”:

 1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie, zadanie polegające na montażu platformy schodowej w budynku szkoły.
 2. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego w Zawidowie, zadanie polegające na montażu podnośnika z platformą do pionowego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz montaż nowych drzwi, umożliwiając osobom na wózkach inwalidzkich, balkonikach czy wózkom dziecięcym swobodne wejście do urzędu.

„Budowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 355 z drogą gminną”

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii”

Przedmiotem jest budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Zawidów – Przedszkola Publicznego (ul. Parkowa 2) i Szkoły Podstawowej (ul. Szkolna 4).  Jednym z partnerów projektu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zawidowie, które złożyło dokumentację na budowę instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach użyteczności publicznej – Zakład Uzdatniania Wody i Oczyszczalnia Ścieków w Zawidowie. 

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny;

Program „Szkolny Klub Sportowy” – realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie.

Wnioski planowane do złożenia:

Kwiecień 2021 r. – wniosek w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Złożenie innych wniosków zależne będzie od ogłaszanych konkursów, ich zakresów, sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Zawidów, jej partnerów i jednostek.  

Wnioski zrealizowane w roku 2020:
 • Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich”,współfinansowany ze środków PRFON. Celem zadania jest poprawa sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych poprzez zakup środka transportu, umożliwiającego dojazd dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgorzelcu.
 • program „Szkolny Klub Sportowy” – realizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie.
 • „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – zakup laptopów, tabletów i myszy komputerowychCelem projektu jest zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację. Dofinansowanie projektu z UE: 60.000,00 zł.
 • Zdalna szkoła+” – zakup laptopów i myszy komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE:  44 998,80 zł.
 • Zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnejw Zawidowie  – zakup sprzętu oraz odzieży i butów strażackich na łączną kwotę 18.698,05 zł, w tym: środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 13.088,63 zł (dotacja 70%), środki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie: 5.609,42 zł  (30%).
Skip to content