Wyprawka 300 plus. Jak i kiedy złożyć wniosek o wyprawkę szkolną dla ucznia

WYPRAWKA SZKOLNA „Dobry Start”, czyli 300 PLUS w 2021 roku, to program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Są jednak ważne zmiany w programie, m.in. taka że wyprawkami nie zajmują się już Ośrodki Pomocy Społecznej a Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Zmiany w programie 300 plus

W tym roku w programie są trzy ważne zmiany:

 1. Zmieni się organ obsługujący świadczenie. Zgodnie z projektem, będzie się tym teraz zajmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Wnioski będzie można składać wyłącznie przez Internet.
 3. Zmieni się sposób wypłaty świadczenia, wypłata ma następować jedynie na wskazane konto, a nie w formie gotówkowej.

Wyprawka szkolna 300 plus. Kiedy złożyć wniosek

Wnioski o pieniądze z programu „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca do końca listopada 2021.

Programem „Dobry Start” jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wnioski w programie Dobry Start można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz poprzez serwis Empatia.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Uwaga! Mieszkańcy Zawidowa!

W piątek 9. lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie gościć będzie pani Ewelina Domalik, ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem wizyty eksperckiej jest pomoc mieszkańcom w internetowym składaniu wniosków na wyprawkę szkolną. Rodzice, którzy nie czują się na siłach aby samodzielnie złożyć wniosek przez Internet na świadczenie 300 plus, mogą przyjść do Urzędu i przy pomocy pracownika ZUS wysłać wniosek online.

Z ekspertem ZUS można spotkać się w godzinach od 9.00 do 14.00.

ZAPRASZAMY!

Źródło zdjęcia: www.freepik.com

Skip to content