Gorący posiłek w szkole – zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie zaprasza do składania ofert na sporządzanie dwudaniowego obiadu dla dzieci i dostarczanie go do siedziby SP w Zawidowie. Termin składania ofert to 09 września 2021r. 

Ofertę należy złożyć w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie ul. Szkolna 4, sekretariat szkoły, pokój 205 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania. 

Termin składania ofert to 09 września 2021r. w godzinach pracy Szkoły. 

Zaproszenie do składania ofert

Skip to content