Łatanie dziur w jezdniach. Miasto ma już wykonawcę

Gmina ma już wykonawcę, który przeprowadzi remonty cząstkowe dróg. Najlepszą ofertę złożyła firma z Lubania. Łatanie rozpocznie się, gdy wzrośnie temperatura i ustabilizuje się pogoda.

Do 24 lutego br. firmy zainteresowane remontami cząstkowymi zawidowskich dróg miały czas na złożenie swojej ofert cenowej. Ostatecznie zadanie zlecone zostało firmie z Lubania „Transport Ciężarowy Eugeniusz Kuśnierz”.

Tak jak w zeszłych latach, taki i w tym roku drogowcy w pierwszej kolejności zaczną łatać dziury na głównych miejskich drogach, tych najczęściej użytkowanych, o gdzie natężenie ruchu jest największe. 

Naprawy jezdni będą polegały m.in. na mechanicznym uzupełnianiu nawierzchni masą mineralno-asfaltową z grysem. Remonty będą prowadzone sukcesywnie do 31. grudnia 2022r., przez cały okres objęty przedmiotem zamówienia.

Łatanie dziur w jezdniach zwykle rozpocznie się, kiedy temperatura wzrośnie i będzie dodatnia – tylko wtedy naprawa ulic ma sens.

Skip to content