Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do składania ofert

Burmistrz Miasta Zawidów zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: ” Dostawa wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zawidowie wraz z nadzorem autorskim nad wykonaniem prac„.

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w formie pisemnej (osobiście, listem), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawidowie, Punkcie Obsługi Klienta – pokoju nr 2 w zamkniętej kopercie opisanej nazwą postępowania lub elektronicznie (na adres zps@zawidow.eu) w terminie: do dnia 10.09.2021r. w godzinach pracy tut. urzędu. 

Zaproszenie do składania ofert

Skip to content